Delaware & Hudson Alco RS-3m 501
Designer Gaetan Belanger
Source www.valleypass.com